Fysioterapi

Lægehenviste behandlinger følger taksterne aftalt i overenskomsten mellem Danske Fysioterapeuter og sygesikringen. Priserne reguleres 2 gange årligt (april og oktober) og er ens for alle klinikker, som har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Du kan finde de aktuelle takster her

Vederlagsfri fysioterapi

En række personer med kroniske og langvarige lidelser kan få gratis fysioterapi efter særlige regler.

Er du i tvivl, om din lidelse er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, kan du spørge din læge eller fysioterapeut., eller se Sundhedsstyrelsens diagnoseliste her

Sygesikringen Danmark

Er du medlem af Danmark kan du modtage tilskud til behandling og genoptræning. Tilskuddet udgør for gruppe 1, 2 og 5 knap 2/3 af egenbetalingen.

Se tilskud her

Servicekort

Har du et servicekort yder Randers kommune  tilskud til fysioterapi behandling,  typisk op til 85% af egenbetalingen. Satsen står på servicekortet - er du i tvivl, så kontakt din kommune.

Forsikringsskader

I de fleste tilfælde af arbejdsulykker, arbejdsskader, trafikuheld, fritidsulykker o.l. vil et forsikringsselskab betale lægehenviste behandlinger. Spørg dit forsikringsselskab.

Over 900.000 danskere har en sundhedsforsikring via deres arbejde. Et hold i ryggen, en overbelastet arm eller en forstuvning af foden - mange problemer eller skader er dækket af din sundhedsforsikring. Mange glemmer de har en forsikring eller ikke helt er klar over, hvad den dækker. 

I mange tilfælde dækker din sundhedsforsikring både fysioterapi behandling og genoptræning. Spørg din forsikring, hvordan du er dækket.

Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber og vi har forpligtet os til at tilbyde behandlinger med få dages varsel.