Samarbejdspartnere

FysioDanmark Gjerlev har gennem årene oparbejdet et stort og tæt netværk af samarbejdspartnere, både lokalt og landsdækkende. Vi har et tæt samarbejde med områdets praktiserende
læger, som henviser flertallet af patienterne i fysioterapien.

Af andre samarbejdspartnere skal nævnes:

 

AOF: FysioDanmark Gjerlev udbyder hold i samarbejde med AOF.
Se holdene her.
 
Handicapcenteret Kronjylland og Water & Wellness Randers: Varmtvandsbassinerne i Stevnstrup og Randers, hvor vi har mange bassinhold fordelt ud over ugen.
Se holdoversigt her.
Power4you og Dansk Fitness: Vi har et godt og frugtbart samarbejde med Morten Nielsen. Vi benytter bl.a. Power4you til personalearrangementer, undervisning og rådgivning. Vi kan derudover henvise brugere/patienter til specialtræning / personlig træning hos Morten Nielsen i Dansk Fitness. Omvendt henviser Morten Nielsen sine klienter til behandling/træning i FysioDanmark Gjerlev.
Randers Kommune: Der er løbende samarbejde med kommunens fysioterapeuter, socialrådgivere, jobkonsulenter m.fl. Derudover kører vi projekter i samarbejde med kommunen, bl.a har vi årene 2009-2011 været samarbejdspartnere i et brugerdrevet innovationsprojekt , hvor omdrejningspunktet var Diabetes.
Randers Sundhedscenter: Vi har et godt samarbejde med Randers Sundhedscenter og Rehabiliteringsenheden om forskellige træningsprojekter. Vi har ud fra dette samarbejde kunnet udvikle træningshold, der efterfølger et kommunalt genoptræningsforløb, fx KOL, diabetes, hjerte eller cancer genoptræningsforløb. S
Småbørnscenteret: Småbørnscenteret besidder den største kompetence inden for børnebehandling. Småbørnscenteret henviser børn til behandling i FysioDanmark Gjerlev, og vi indhenter råd og vejledning hos småbørnscenteret.
Patientforeninger: FysioDanmark Gjerlev samarbejder med en række patientforeninger, blandt andre Gigtforeningen, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen via foredrag, åbent hus arrangementer, projekter, motionsløb mm.
Sportsklubber: FysioDanmark Gjerlev har sammen med FysioDanmark Randers samarbejde med en række sportsklubber omkring behandling og forebyggelse af skader samt foredrag og undervisning.
Kostvejleder og diætist: FysioDanmark Gjerlev har et tæt samarbejde med DiætistHuset og klinisk diætis Louise Rasmussen. Hun har konsultationer her i klinikken efter aftale. Derudover deltager hun i arrangementer og projekter, laver foredrag, underviser m.m.
Derudover har FysioDanmark Gjerlev en lang række andre samarbejdspartnere som f.eks.: Hjælpemiddeldepot, skoler, institutioner, plejehjem, psykolog, kiropraktorer, fodterapeuter, virksomheder og lokale forretninger.